roleplayers

O FILMU

Téma filmu

“Larp je moderní forma umění nebo zábavy, která spočívá v improvizovaném hraní rolí naživo,
v jasně ohraničeném místě a čase.”
(David Wagner)

Cíl projektu

Snímek Roleplayers si klade za cíl prozkoumat to, co zůstává každému pozorovateli larpu skryto – subjektivní zážitek hráčů ze hry. Chce odpovědět na otázku, co hráči během hry prožívají a zda je larp fenoménem pouze pro výstřední a úzce vyhraněnou skupinu lidí, nebo má potenciál stát se novou formou zábavy pro 21. století.

Příběh

Příběh dokumentu začíná setkáním tří prvohráčů – lidí, kteří larp nikdy nehráli a organizátorů larpu. Cílem tohoto setkání je odstartování experimentu, který pomůže zodpovědět ústřední otázku: “Co hráči larpu prožívají a čím je tato zkušenost unikátní?”.

Každý z prvohráčů se vydá na odlišnou hru a kamera je při tom bude sledovat v jejich přípravě, během hry i po hře. Osudy prvohráčů se tím rozdělí a budeme sledovat mozaiku tří příběhů v různých prostředích.

Příběh československého legionáře na larpu Legie: Sibiřský příběh, francouzské šlechtičny z 18. století ve hře De la Bete a studenta školy zaklínačů v polském larpu Witcher. Dokumentární záběry ze hry budou doplněny o hrané rekonstrukce natočené na základě výpovědi prvohráčů.

Po skončení příběhů a návratu hráčů z larpů se film zaměří na reflexi jejich zážitků a snahu zodpovědět otázky, které si kladou. Odpovědi bude každý z nich hledat sám a film bude dokumentovat jejich hledání a setkání s odborníky, kteří jim pomohou na otázky odpovědět. V závěru snímku se prvohráči znovu setkají s organizátory a společně se pokusí dát odpověď na otázku: “Čím je larp unikátní a jestli má potenciál stát se masovou zábavou?”

Natáčení

Natáčet jsme začali už v roce 2015 na historickém larpu De la Bete a Bitvě pěti armád. V únoru následujícího roku přibyly Legie: Sibiřský příběh. Záběry z těchto běhů her budou ve výsledném filmu především ilustrační a doplňující  k hraným částem filmu. V té době jsme měli vybráno několik postav, u kterých jsme sledovali vývoj během hry, ale také pocity hráčů bezprostředně po hře. Z těchto materiálů jsme dali vzniknout traileru dokumentu a malé památce hráčů v podobě videoportrétů ze hry De la Bete. V roce 2017 bychom rádi natočili zbývající a nejdůležitejší část dokumentu. Jednou z částí je natáčení larpu Witcher, a hraných rekonstrukcí z Legií a De la Bete. Tato část je částí filmovou, jak po stránce vizuální, tak obsahové.

V roce 2017 plánujeme natáčení dramatických rekonstrukcí, cestu do Polska na larp Witcher a řadu rozhovorů a setkání prvohráčů. Pokud se nám podaří film zafinancovat, mohl by být snímek hotov začátkem roku 2018.

Technické informace

Předpokládaná délka: 70 minut
Typ záznamu: 4K CinemaDNG RAW
Počet snímků: 25 fps
Výstupní formáty: 4K (4096×2160), UHD (3840×2160), Full HD (1920×1080)
Počet natáčecích dní: 20
Jazykové verze: CZ a EN
Předpoklad natočeného materiálu: 15 hodin, (15 TB )
Potřebné finance: 950 000 Kč s DPH (38 000 USD)
Dokončení filmu: březen, 2018